Serwis kotła gazowego Vitodens 100/200 do mocy 35kW
Vitodens do 35kW
Orientacyjny koszt usługi: 380 zł netto

Przykłady realizacji czynności na przegląd kotła gazowego VITODENS do 35kW

Pomieszczenie kotłowni

Wentylacja kotłowni
Drożność przewodów wentylacyjnych.

Wykonano

Szczelność instalacji gazowej
Szczelność połączeń i armatury gazowej.

Wykonano

Stan zapylenia pomieszczenia
Pył budowlany, środki chemiczne.

Wykonano

Instalacje

Sprawdzenie filtra gazu
Czyszczenie wkładu.

Wykonano/Brak

Sprawdzenie filtra zimnej wody użytkowej
Czyszczenie wkładu.

Wykonano/Brak

Sprawdzenie filtra na powrocie instalacji grzewczej
Czyszczenie wkładu.

Wykonano/Brak

Ciśnienie gazu na przyłączu / moc max.
Ciśnienie podczas pracy na mocy maksymalnej.

Wartość liczbowa [mbar]

Ciśnienie instalacji c.o. przy 30°C
Ciśnienie dla instalacji w stanie wyłączonym.

Wartość liczbowa [bar]

Ciśnienie instalacji c.o. przy 70°C
Ciśnienie dla instalacji w stanie pełnego wygrzania.

Wartość liczbowa [bar]

Sprawdzenie ciśnienia w naczyniu wzbiorczym
Ciśnienie poduszki powietrznej przy opróżnionym kotle z wody.

Wartość liczbowa [bar]/Wymieniono

Sprawdzenie odpływu kondensatu
Sprawdzenie drożności syfonu i oczyszczenie z osadów.

Wykonano

Kocioł grzewczy / strona wodna

Czyszczenie wymiennika spaliny woda
Czyszczenie z osadów środkami chemicznymi.

Wykonano/Wymieniono

Czyszczenie wymiennika płytowego (opcjonalnie)
Czyszczenie z osadów środkami chemicznymi.

Wykonano/Wymieniono

Sprawdzenie zaworu 3-drogowego
Czyszczenie z osadów kamienia kotłowego.

Wykonano/Wymieniono

Sprawdzenie stanu KTS /3/
Czyszczenie z osadów kamienia kotłowego oraz sprawdzenie charakterystyki.

Wykonano/Wymieniono

Sprawdzenie stanu STS /4;5/ (opcjonalnie)
Czyszczenie z osadów kamienia kotłowego oraz sprawdzenie charakterystyki.

Wykonano/Wymieniono

Sprawdzenie stanu pompy c.o. (opcjonalnie)
Czyszczenie z osadów kamienia kotłowego.

Wykonano/Wymieniono

Sprawdzenie stanu pompy c.w.u. (opcjonalnie)
Czyszczenie z osadów kamienia kotłowego.

Wykonano

Kocioł grzewczy / strona spalinowa

Czyszczenie wymiennika spaliny woda
Czyszczenie z osadów spalania środkami bezpiecznymi dla warstwy ochronnej.

Wykonano

Czyszczenie palnika z kontrolą pracy
Czyszczenie z osadów spalania przy użyciu sprężonego powietrza.

Wykonano/Wymieniono

Czyszczenie wentylatora
Czyszczenie z osadów spalania przy użyciu sprężonego powietrza.

Wykonano/Wymieniono

Analiza spalin
Wydruk trwały lub kserokopia z drukarki termicznej / regulacja palnika.

Wydruk

Pomiar O2 w powietrzu dolotowym
Wydruk trwały lub kserokopia z drukarki termicznej.

Wydruk

Sprawdzenie sensora spalin /15/
Sprawdzenie działania zgodnie z instrukcją serwisową.

Wykonano/Wymieniono

Sprawdzenie czujnika lub sensora zaniku ciągu
Sprawdzenie działania czujnika braku ciągu lub czujnika ciśnienia spalin.

Wykonano/Wymieniono

Kocioł grzewczy / Regulator

Test usterek
Sprawdzenie działania zgodnie z instrukcją serwisową.

Wykonano

Test przekaźników
Sprawdzenie działania zgodnie z instrukcją serwisową.

Wykonano

Test realizacji temperatur c.o. i c.w.u.
Sprawdzenie działania zgodnie z instrukcją serwisową.

Wykonano

Test zabezpieczeń termicznych
Sprawdzenie działania zgodnie z instrukcją serwisową.

Wykonano

Test działania czujnika ciśnień (opcjonalnie)
Sprawdzenie działania zgodnie z instrukcją serwisową.

Wykonano

Test działania czujnika przepływu c.w.u. (opcjonalnie)
Sprawdzenie działania zgodnie z instrukcją serwisową.

Wykonano

Test działania czujnika przepływu c.o. (opcjonalnie)
Zakręcić zawory zasilające instalację c.o.

Wykonano

 

f