Termostat pokojowy Vitotrol 100 PT-10
Automatyka ViPEX
Termostat pokojowy Vitotrol 100 z możliwością ustawienia programu dziennego i tygodniowego.
Orientacyjny koszt produktu: 200 zł netto

Elektroniczny termostat pokojowy z wyjściem sterującym i cyfrowym zegarem.

Przegląd zalet:

- Możliwość ustawienia programu dziennego i tygodniowego

- Możliwość chwilowej zmiany temperatury

- Dwa nastawione czasy łączeniowe i jeden do indywidualnego nastawienia

f