Vitovent 300 o przepływie powietrza 180 m3/h
Rekuperacja
Rekuperator do wentylacji mechanicznej budynku z odzyskiem ciepła Vitovent 300 zapewnia wysoką jakość powietrza w domu.
Orientacyjny koszt produktu: 6891 zł netto

Domowa centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepła do powierzchni mieszkalnych do 130 m kw. przepływ objętościowy powietrza do 180 m3/h przy 150 Pa.

Hermetyczne budynki wymagają świeżego powietrza...

Nowoczesne i  energooszczędne budynki są bardzo szczelne - co ma na celu  ograniczenie strat ciepła do minimum. Rekuperator do wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła Vitovent 300 zapewnia wysoką jakość powietrza w domu.

Dobra jakość powietrza i oszczędność energii

Vitovent 300 jest bardzo efektywny. Ciepło zawarte w powietrzu usuwanym z pomieszczeń nie jest tracone. Wysokoefektywny wymiennik odzyskuje go ponad 90%.

Silniki prądu stałego (w porównaniu do tradycyjnych) pobierają bardzo mało enrgii. Każda zużyta 1 kWh energii elektrycznej, przynosi 15 kWh odzyskanego ciepła. Dla domu o powierzchni 150 m², roczna oszczędność powinna wynieść nie mniej niż 300 m³ gazu ziemnego lub 300 litrów oleju opałowego.

f